T5, 10 / 2015 8:51 Sáng | helios

Thực tế là nhiều năm gần đây học sinh không thích học môn văn và chất lượng dạy học văn có giảm sút. Điều đó có nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân chủ quan, có nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chủ quan là do việc dạy học văn trong các nhà trường chưa gây được hứng thú cho học sinh. Vì vậy yêu cầu đổi mới đã được ngành giáo dục rất coi trọng. Trong đó có đổi mới về chương trình sách giáo khoa, đổi mới về phương pháp giảng dạy, đổi mới về kiểm tra đánh giá.

1. Đề văn

– Đoạn trích bao giờ cũng nằm trong chỉnh thể của một tác phẩm, đoạn trích thể hiện một khía cạnh trong nội dung của tác phẩm…Ra đề phải chọn được những đoạn trích tập trung chủ đề, tư tưởng của tác phẩm, tài năng nghệ thuật của nhà văn.

– Nghị luận về một đoạn trích văn xuôi cũng có thể yêu cầu nghị luận về giá trị nội dung, nghị luận về giá trị nghệ thuật của đoạn trích; nghị luận về nhân vật; cũng có thể là tổng hợp tất cả các khía cạnh ấy.

– Nghị luận về một đoạn trích văn xuôi cũng có dạng đề được chỉ định nội dung cũng có dạng đề mở. Có thể ra cả hai dạng đề này để vừa rèn kĩ năng cơ bản lại vừa phát huy được tư duy chủ động của học sinh.

Phương pháp học văn xuôi nghị luận cực hiệu quả

  2. Ưu thế của nghị luận về một đoạn trích văn xuôi trong việc đổi mới kiểm tra đánh giá môn ngữ văn

Trước đây, nghị luận văn học trở thành hình thức làm văn duy nhất trong nhà trường và trong các kì thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh đại học. Nội dung làm văn phần lớn là phân tích, bình giảng tác phẩm theo những chủ đề cho trước. Người làm bài chủ yếu là vận dụng kiến thức, kĩ năng để minh họa cho những chủ đề đã chọn. Cách làm này tuy cần thiết nhưng đã hạn chế tính chủ động sáng tạo của học sinh rất nhiều. Vì vậy, trong chương trình làm văn này, bên cạnh nghị luận văn học còn có nghị luận xã hội. Đồng thời, các tác giả đã chú ý phát huy tính chủ động tích cực của học sinh trong việc đề xuất luận điểm, giảm bớt cách ra đề chỉ định nội dung cần phân tích.

Nghị luận về một đoạn trích văn xuôi cũng có ưu thế riêng trong việc phát triển tư duy chủ động của học sinh. Nếu nghị luận về một tác phẩm, học sinh rất dễ học thuộc các đơn vị kiến thức, thậm chí là sao chép từ tài liệu, từ bài giảng của các thầy cô, thì nghị luận về một đoạn trích văn xuôi buộc học sinh phải có sự tìm tòi, đào sâu .Và thực tế là trong các tài liệu cũng rất ít có đề nghị luận về một đoạn trích.


Bài viết cùng chuyên mục