T3, 12 / 2015 2:21 Chiều | helios

Học tập qua nhiều hình thức khác nhau sẽ giúp bạn tăng cường năng lực học tập của bản thân, cũng giúp bạn tiếp nhận được lượng tri thức tốt nhất và chuẩn xác nhất.

1. Học trên mạng

Thông tin trên mạng cũng có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể tìm hiểu để tích lũy thành kiến thức, bao gồm những tin tức trên các trang web, nhưng cuộc thảo luận nhóm khi học nhóm.

Những hình thức học khác nhau đầy hiệu quả cho bạn phần 2

Bạn cần phải biết việc tiếp xúc với nhiều hình thức học khác nhau chính là cách học hợp lý và là hình thức học dễ hiểu cho học sinh hiện nay. Việc chúng ta làm quen với những mảng tin tức hoặc kiến thức đang được truyền đạt ngắn gọn sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn và có thể mở rộng lượng kiến thức, mở rộng giải thích của bạn . Học tập từ những nguồn kiến thức được bố trí hợp lý trên trang mạng sẽ giúp bạn hệ thống lại kiến thức cần thiết của bản thân. Tìm hiểu những nguồn thông tin được diễn tả ngắn gọn, xúc tích cũng giúp chúng ta không bị rối trí khi học tập.

2. Học theo bài giảng

Bài giảng có thể là bài giảng từ thầy cô giáo, hoặc đơn giản là những bài giảng từ bạn bè, từ những người xung quanh bạn khi bạn hỏi hoặc thắc mắc một vấn đề nào đấy. Nhiều cách giải thích bài học khác nhau, nhiều quan điểm khác nhau giúp bạn cân nhắc lượng kiến thức được sâu sắc hơn, hiểu bài sâu hơn và quan trọng là nhớ bài học dễ dàng hơn

Những hình thức học khác nhau đầy hiệu quả cho bạn phần 2

3. Học trên sách giáo khoa

Sách giáo khoa chính là cơ sở của tri thức mà bạn cần phải tìm hiểu trong quá trình học tập. Bạn cần phải biết sách giáo khoa chính là nền tảng để cung cấp những vấn đề tri thức mà chúng ta cần biết, giúp chúng ta tìm hiểu được tổng quát về những vấn đề đó. Trong sách giáo khoa cũng đưa ra một loạt những thông tin sự kiện về những tri thức cần học tập, có ngữ cảnh rõ ràng giúp bạn so sánh được với những dữ liệu khác một cách tích cực nhất. Quan trọng là trong sách giáo khoa được viết bằng giọng lạc quan và tích cực , điều này giúp cho bạn giải thích hoặc tìm hiểu kiến thức trong sách giáo khoa dễ dàng nhất

Tuy nhiên trong sách giáo khoa cũng có một vài yếu điểm mà bạn cần phải lưu ý, đầu tiên chính là tri thức trong sách giáo khoa logic rõ ràng, mênh mông nhưng lại thiếu tính thực tiến, thiếu kinh nghiệm và những cuộc thử nghiệm thực tế. Điều này khiến lượng kiến thức trong sách giáo khoa mang nặng vẻ “sách vở” khuôn mẫu. Hơn nữa tính chủ quan trọng sách giáo khoa thường bị che đậy đi, không có sự cạnh tranh hoặc ưu tiên cho những cách nghĩ thiểu số. Trong sách giáo khoa thường chỉ có duy nhất một cách hiểu, điều này làm giới hạn tính ưu tiên và cách sắp xếp của những vấn đề được đặt ra, sẽ hạn chế những cách nhìn nhận (chỉ là cách nhìn nhận của người Châu Âu hay người da trắng mà thôi) hoặc hạn chế về những vấn đề được nghiên cứu, xem xét.

Những tự liệu gốc hoặc được chứng kiến tận gốc lại bị đặt sau những bản kê khai mang tính chất giảng giải.


Bài viết cùng chuyên mục