T2, 12 / 2015 8:04 Sáng | helios

Đối với mỗi học sinh, kiểm tra luôn là tiết học khiến nhiều bạn lo lắng và bồn chồn, nhiều bạn thường sợ câu hỏi kiểm tra vào phần mà bản thân còn chưa ôn kỹ hoặc chưa hiểu kỹ. Dưới đây là cách giúp bạn dự đoán nội dung kiểm tra sát sao nhất.

1. Hãy chú ý tới những hướng dẫn trên lớp

Một số hướng dẫn đặc biệt trên lớp đã được thầy cô nhấn mạnh thì bạn cần phải hết sức lưu ý, vì có thể thầy cô sẽ lấy chính những dẫn chứng và dạng bài như vậy  để đưa vào các bài kiểm tra. Đây cũng có thể là những tài liệu học tập trước giờ kiểm tra dành cho bạn. Vì thế hãy chú ý vào một vài note lưu ý của thầy cô khi đang giảng bài, chú ý tới chương nào đặc biệt, hoặc phần nào đặc biệt trong bài học đã được thầy cô nhấn mạnh, và nếu không hiểu phần đó bạn cần phải hỏi ngay để có đáp án chính xác, lấy nguồn tài liệu cho các bài kiểm tra đấy nhé.

Cách đoán nội dung kiểm tra

2. Hãy hỏi trước thầy cô

Trước mỗi giờ kiểm tra bạn có thể hỏi trước thầy cô để dự đoán được lượng nội dung có thể có trong bài kiểm tra, trong trường hợp thầy cô không muốn nói thì bạn nên đặc biệt chú ý trước kỳ kiểm tra xem thầy cô giảng cái gì trọng tâm, cái gì được nhắc lại nhiều lần. Bạn cũng có thể đặt trước những câu hỏi mà bạn cảm thấy sẽ có rtong bài kiểm tra và thử trả lời hết những câu hỏi đó.

3. Chuẩn bị kiến thức cẩn thận

Cách đoán nội dung kiểm tra

Trước mỗi kỳ kiểm tra bạn cũng cần xem xét cẩn thận những bài kiểm tra của bạn đã được chấm trước đó để có thể tham khảo lời phê, tránh những lỗi trước đó bạn đã gặp phải, chú ý tới những gợi ý của thầy cô và những nội dung mà thầy cô thường hay nhắc tới nhiều hơn một lần hoặc những câu hỏi mà thầy cô thường đặt ra cho cả lớp, vì những kiến thức này rất dễ xuất hiện trong các bài kiểm tra đấy nhé.


Bài viết cùng chuyên mục