T6, 07 / 2017 8:41 Chiều | buiphuoc

Phần đọc hiểu Tiếng Anh thường khiến cho nhiều học sinh cảm thấy hoang mang và mất điểm trong phần này. Tuy nhiên, cấu trúc của bài đọc hiểu chỉ có 9 dạng câu hỏi mà thôi, nếu bạn nắm chắc bí quyết làm 9 dạng câu hỏi này thì chắc chắn việc đạt được điểm tuyệt đối phần đọc hiểu trong tầm tay.

1. Main idea (câu hỏi về ý chính)

Trong phần đọc hiểu với bất kì đề thi tiếng anh, câu hỏi đầu tiên cũng chính là nội dung chính của đoạn văn là gì.

– What is the topic of this passage?

Bí quyết đạt điểm tuyệt đối trong phần đọc hiểu Tiếng Anh

– What is the main idea expressed in this passage?

– Which title best reflects the main idea of the passage?

Với những câu hỏi này, mẹo làm cho học sinh đó chính là tập trung vào đoạn đầu hoặc đoạn cuối để tìm ý chính của đoạn. Chắc chắn ý chính của đoạn chỉ tập trung vào phần đầu và phần cuối của đoạn mà thôi.

Xong học sinh cần lưu ý, ý chính đó phải khái quát được nội dung của từng bài chứ không phải ở đoạn nhỏ. Vì thế, vẫn phải trang bị cho mình nhiều vốn từ và thường xuyên luyện dịch để làm tốt câu hỏi này nhé.

2. Factual Questions (câu hỏi lấy thông tin)

Tiếp đến là những câu hỏi khai thác thông tin trong đoạn văn. Một số mẫu câu hỏi như sau:

– According to the passage, why/ what/ how

– According to the information in paragraph 1, what…

Bí quyết đạt điểm tuyệt đối trong phần đọc hiểu Tiếng Anh

Để trả lời câu hỏi này thì bạn cần sở hữu kỹ năng tìm từ khóa trong câu hỏi, bạn phải biết câu hỏi thực sự hỏi về điều gì. Sau đố tìm câu trả lời trong bài đọc. Mẹo cho bạn là từ khóa thường là các động từ, các danh từ hoặc các tính từ chính hoặc các từ chỉ thời gian nơi chốn nhé…

3. Negative factual Questions (câu hỏi lấy thông tin phủ định- đối lập)

Kiểu câu hỏi thứ 3 chính là những câu hỏi lấy thông tin phủ định hoặc đối lập. Một số dạng câu hỏi thường gặp trong phần đọc hiểu Tiếng Anh như sau:

– EXCEPT… ( ngoại trừ), NOT mention…. (không được nhắc đến), LEAST likely… (ít có khả năng xảy ra…)

Thường với những câu hỏi này, học sinh cần nắm được những thông tin không được nhắc đến trong bài hoặc những thông tin sai. Vì thế, bạn đọc cần hiểu được nội dung của bài chính xác nhé.

Bí quyết đạt điểm tuyệt đối trong phần đọc hiểu Tiếng Anh

4. Vocabulary Questions (câu hỏi về từ vựng)

Để làm tốt bài đọc hiểu thì việc trang bị các vốn từ được xem là một yếu tố vô cùng quan trọng. Vì thế, trước hết bạn phải sở hữu một vốn từ vựng khá tốt nhé có như vậy câu hỏi này mới trở nên dễ dàng được.

– The expression " – " in line " – " could best replaced by…

– The word " – " in line " – " is closest meaning to…

Bí quyết làm được câu hỏi dạng này, là bạn cần hiểu được từ đó trong dấu ngoặc kép đã sau đó thì bạn mới có thể đoán từ thay thế cho nó được. Tuy nhiên với những câu hỏi khó thì học sinh có thể dùng ngữ cảnh trong đoạn văn để đoán nghĩa và chọn phương án phù hợp nhất nhé.

5. Reference Questions (câu hỏi liên hệ đến từ vựng)

Với những câu hỏi liên hê đến từ vựng thì bạn cần thực sự hiểu đoạn văn đó. Từ đó việc tìm các đối tượng thay thế của các từ đó mới dễ dàng được. Câu hỏi thường như sau:

– It/ They , Them, Those… in line " – " refers to " – "

Bí quyết đạt điểm tuyệt đối trong phần đọc hiểu Tiếng Anh

Từ It/ They, Them, Those… ở dòng… để ám chỉ…

Bạn hãy đọc kỹ lại các câu văn liên quan đến đại từ đó để có thể chọn được đáp án đúng nhất nhé.

6. Inference Questions (câu hỏi suy diễn)

Một trong những câu hỏi khó nhất trong phần đọc hiểu đó chính là câu hỏi suy diễn. Bởi câu hỏi này đòi hỏi này bạn thực sự hiểu đoạn văn đó để có thể suy ra những câu trả lời khác.

– It is probable that…

– It can be inferred from the passage that…

– In the paragraph 2, the author implies/ suggests that…

Với dạng câu hỏi tương đối khó với nhiều bạn, vì thể chỉ còn cách hiểu nội dung đoạn rồi suy ra những manh mối và kết hợp với sự logic của bài mà thôi.

Bí quyết đạt điểm tuyệt đối trong phần đọc hiểu Tiếng Anh

7. Questions on author’s purpose (câu hỏi mục đích của tác giả)

– Why does the author mention ____ ?

– The author's main purpose in paragraph 2 is to…

Bạn bắt buộc cần phải tự đọc và hiểu chứ phần này thực sự không có mẹo nào.

8. Questions on author's attitude (câu hỏi về thái độ của tác giả)

– What is the author's opinion / attitude of  ____? 

– Which of the following most accurately reflects the author's opinion of ____?

Riêng với câu hỏi này thí sinh cần dựa vào quan điểm của tác giả, khen hoặc chê…để có thể tìm ra câu trả lời.

Bí quyết đạt điểm tuyệt đối trong phần đọc hiểu Tiếng Anh

9. The origin of the passage (nguồn gốc của bài viết)

– Where is this passage most likely seen/ found? Bài viết có thể tìm thấy ở đâu?

Nắm chắc những dạng câu hỏi này kết hợp sở hữu vốn từ khổng lồ thì cơ hội đạt được điểm tuyệt đối trong tầm tay rồi nhé.

Bài viết cùng chuyên mục